Arkivnyhed - kan være forældet

Stop for alle nye nattilladelser i dele af Indre By sendes i høring

09.02.2017
Et flertal i Bevillingsnævnet har besluttet at præcisere varslet om stop for nye nattilladelser i dele af Indre By. Det sendes nu i høring.

Der er betydelige nattelivsgener hele natten i Nørre Kvarter og dele af Gothersgade i Indre By i København. Det viser en ny analyse, som Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet.

Den nye dokumentation af nattelivsgenerne, som foregår fra midnat til tidlig morgen, har gjort det muligt for Bevillingsnævnet i København at foreslå en præcisering af det nuværende varsel af stop for såkaldte 05-tilladelser i Vestergade, Larsbjørnsstræde, Studiestræde, Teglgårdstræde, Sankt Peders Stræde og dele af Gothersgade i Indre By, så varslet fremover vil kunne omfatte alle nye nattilladelser i tidsrummet fra kl. 24 til kl. 5.

Formand for Bevillingsnævnet, kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF), glæder sig over muligheden, som, han mener, kan være med til at dæmme op for de stigende nattelivsgener.

”Støjen og generne fra nattelivet er blevet forværret. Med den nye dokumentation i hånden har vi i Bevillingsnævnet fået mulighed for at præcisere varslet og dermed ændre bevillingspraksis, så vi kan sige til alle potentielle restauratører, at de ikke skal sætte næsen op efter en nattilladelse i de berørte gader i Indre By,” siger Carl Christian Ebbesen og slår fast, at varslet ikke omfatter eksisterende restauranter, diskoteker og barer.

"Man har for længst overskredet grænsen for, hvad særligt beboerne med rimelighed kan og skal leve med af støj, gadeuorden og affald i gaderne. Vores restauranter, barer og natteliv er en unik gave til en levende, mangfoldig hovedstad, som København både er, skal være og vil være, men i de her konkrete områder er festen i gaden simpelthen kammet over. Situationen kræver derfor også, at der følges op med langt bedre renhold og mere politi i gaderne,” siger Michael Gatten (R), medlem af Bevillingsnævnet og Borgerrepræsentationen.

”Nattelivet i Indre By er i de seneste år kommet ud af kontrol. Nu tager vi et stort skridt henimod et mere reguleret natteliv, et natteliv hvor beboere, kommune og restauratører kan samarbejde bedre – et bedre natteliv,” siger Leif Donbæk (SF), medlem af Bevillingsnævnet.

”Jeg er meget tilfreds med beslutningen, for den viser, at Bevillingsnævnet tager situationen alvorligt med problemerne i de berørte områder,” siger Jens Kjær (Ehl.), medlem af Bevillingsnævnet og Borgerrepræsentationen.

Fakta

  • I 2014 besluttede Bevillingsnævnet at varsle et stop for såkaldte 05-tilladelser i Vestergade, Larsbjørnsstræde, Studiestræde, Teglgårdstræde, Sankt Peders Stræde og dele af Gothersgade.
  • Ny dokumentation af nattelivsgener har gjort det muligt for Bevillingsnævnet i København at præcisere varslet og dermed udvide det til at gælde alle typer nye nattilladelser i tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 05.00 i de berørte gader. 
  • Alle ansøgninger vil fortsat blive behandlet individuelt i Bevillingsnævnet i overensstem­melse med loven og de forvaltningsretlige principper.
  • Nuværende restauratører, som overholder reglerne, vil fortsat kunne søge om fornyelse samt overførsel af alkoholbevilling og nattilladelse.
  • Borgerrepræsentationen forventes at vedtage en ny nattelivs- og restaurationsplan i efteråret 2017.

Varslet drøftes igen, når den nye restaurationsplan foreligger. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.