Arkivnyhed - kan være forældet

Status på mangel på vuggestuepladser i København

16.03.2018
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i februar at opfordre vuggestuer med plads til at udvide antallet af børn på stuerne fra 12 til 14.

Her en status på, hvordan det er gået.

København står lige nu i en situation, hvor der er mangel på vuggestuepladser, og derfor er der akut brug for at tage alle byens vuggestuepladser i brug. Politikerne besluttede derfor på et møde i februar at opfordre alle vuggestuer, der har plads til 14 børn på stuerne, til i en kort periode at indskrive det antal børn, som institutionerne er bygget til.  

Opfordring giver flere pladser

Børne- og Ungdomsforvaltningen har sendt brev ud til de berørte institutioner via den interne kommunikationskanal ”Ugepakken”. Det betyder, at også institutioner, som ikke er i målgruppen for at etablere flere vuggestuepladser, har adgang til brevet på intranettet.

En del øvrige institutioner har også tilbudt at etablere nye pladser. Det betyder, at Børne- og Ungdomsforvaltningen har fået tilbagemeldinger om i alt 221 nye vuggestuepladser fordelt over hele byen.

Af de 221 er 116 pladser i institutioner, som er bygget til 14 børn, men som af forskellige årsager har haft indskrevet færre børn. Disse pladser kan tages i brug med det samme, fordi forvaltningen har sikkerhed for, at der er plads nok i henhold til de gældende krav. Pladsanvisningen er allerede i gang med at anvise børn til disse pladser.

De øvrige 105 pladser tages kun i brug, hvis der er den fornødne plads i institutionen.  Pladsanvisningen er derfor nu i gang med at vurdere disse pladser, inden der anvises børn til dem.  

Tobias Børner Stax, administrerende direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen, siger:
”København vokser, så behovet for vuggestuepladser stiger, og derfor er vi i nogle måneder her i foråret nødt til at udnytte al den plads vi har, for at kunne overholde pasningsgarantien. Jeg har en forventning om, at presset vil aftage efter 1. maj, når mange børn skifter til børnehave.”

Det er forventningen, at det vil være nødvendigt med et eller to ekstra børn i institutioner, som har plads, frem til 1. maj 2018, hvor børn typisk rykker videre i børnehaver og fritidsinstitutioner og efterlader plads til de yngre børn.

I København følger pengene børnene, så der følger penge med pr. ekstra barn der indskrives i institutionen. Det betyder, at normeringen forbliver den samme som i dag. Desuden er der afsat yderligere 10.000 kr. til hver af de institutioner, der etablerer ekstra pladser som en kontant bonus for at være med til at afhjælpe presset på vuggestuerne i de kommende måneder.

"Vores institutionsledelser yder i øjeblikket en stor ekstra indsats for at hjælpe de københavnske forældre. Vi ved, at der kan være mange gode grunde til, at en institution i perioder ikke har fuld belægning, men institutionernes tilbagemeldinger viser, at de er villige til at yde en ekstra indsats i de måneder den midlertidige merindskrivning er nødvendig" siger Tobias Børner Stax, administrerende direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

På den lidt længere bane

Der er fuld gang i byggekranerne overalt i byen, så der bliver vuggestuepladser til alle de familier, der hvert eneste år flytter til byen.  Alene i løbet af 2018 forventer Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der bliver bygget vuggestuer færdige til ca. 800 børn, og der står også nye pladser klar til de mindste københavnerbørn i 2019 og frem.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.