Arkivnyhed - kan være forældet

Status på stormskader i København

28.10.2013
I Københavns Kommune er forvaltningerne i fuld gang med at danne et overblik over de skader, som stormen d. 28. oktober har forårsaget.

I løbet af aftenen har kommunen støttet op om politiets og brandvæsenets arbejde. De næste par dage vil oprydningsarbejdet forsætte. Det er for tidligt for Københavns Kommune at melde ud, hvad omfanget af skaderne er, men kommunen vil så hurtigt, som det er muligt, udsende et overblik over skadernes omfang. 

Meldingerne fra politi, brandvæsen og kommunens tilsynsfolk lyder, at der efter stormen ligger affald, træer, tagsten og andre genstande på gader og stræder. Driftsfolk fra Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor prioritere at rydde op på offentlige veje og udbedre akutte skader og spærre af, hvis det er nødvendigt. Private grundejere har pligt til rydde fortovene hurtigst muligt. 

Københavns Brandvæsen og deres frivillige korps har gennem mandag aften ryddet eller registreret stormskader på de største færdselsårer. Arbejdet vil fortsætte natten igennem, så de er farbare tirsdag morgen. Når de største veje som H.C. Andersens Boulevard, Ågade, Folehaven, brogaderne mv. er ryddet, vil arbejdet fortsætte på de mindre veje. 

Der er i løbet af mandag aften registreret en hel del strømførende ledninger, som er faldet ned. Ledninger er blevet sikret af DONG, og det er højt prioriteret at få udbedret skaderne så hurtigt som muligt. Lyssignalerne har ikke lidt skade i et større omfang, men trafikanter skal være ekstra opmærksomme på grund af genstande, som kan ligge på vejbanen. 

København har desuden tilbudt overnatning på Grøndal Multicenter til cirka 500 passagerer, der var strandede på Københavns Hovedbanegård. De strandede blev kørt derud i busser.

For yderligere oplysninger vedr. denne pressemeddelelse kontakt kommunikationschef Søren Gregersen på 29 61 07 11

Yderligere oplysninger kan desuden tirsdag fås via pressekontakter for de forskellige fagforvaltninger, som kan findes på kommunens hjemmeside