Arkivnyhed - kan være forældet

Startredegørelse for Svanemøllens Kaserne

08.05.2017
  • Luftfoto af lokalplanområdet for Svanemøllens Kaserne
    Københavns Kommune
Ønske om udvikling af Svanemøllens Kaserne med henblik på at opføre op til 120.000 m² etageareal.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 24. april 2017:

  • Startredegørelse for lokalplan Svanemøllens Kaserne med kommuneplantillæg

Forsvaret udskrev i 2016 en åben arkitektkonkurrence om en helhedsplan for området ved Svanemøllens Kaserne. Målet var at få en plan for, hvordan Forsvarets Efterretningstjeneste i fremtiden kan huses på kasernen i et nybyggeri, samt hvordan flere af Forsvarets militære funktioner kan placeres i området. I planen fastholdes det eksisterende kaserneanlæg, der er bevaringsværdigt.

Gennemførelse af projektet kræver kommuneplantillæg, da byggeriets omfang er i strid med gældende lokalplan og Kommuneplan 2015.

Hent startredegørelse for lokalplan Svanemøllens Kaserne med kommuneplantillæg som PDF (2,7 mb) 

Se referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. april 2017

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.