Arkivnyhed - kan være forældet

Startredegørelse Rentemestervej

30.05.2018
  • Luftfoto over lokalplanområdet Rentemestervej
    Københavns Kommune
Der skal tages stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af lokalplanfor udvikling af ISS-grunden på Rentemestervej i Bispebjerg

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 9. april 2018:

  • Startredegørelse for lokalplan Rentemestervej med tilhørende kommuneplantillæg

Bygherre ønsker at udvikle ISS-grunden, der er afgrænset af Tomsgårdsvej, Rentemestervej, Peter Ipsens Allé og Møntmestervej i Bispebjerg med en blanding af private familieboliger og serviceerhverv herunder detailhandel. Bygherre ønsker at bevare en del af de eksisterende erhvervsbygninger og fortætte området med ny bebyggelse med en samlet bebyggelsesprocent på 110, svarende til et samlet etageareal på ca. 17.650 m2. Gennemførelse af projektet kræver lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, da byggeriet er i strid med gældende lokalplan og Kommuneplan.

Lokalplanen indebærer udarbejdelse af tillæg til den gældende kommuneplan 2015

Hent startredegørelse for tillæg til lokalplan Rentemestervej med kommuneplantillæg som PDF (17 mb)

Se referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. april 2018

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.