Arkivnyhed - kan være forældet

Startredegørelse Postgrunden

30.09.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet Postgrunden
    Københavns Kommune
Forslag til udvikling postgrunden mellem banelegemet og Bernstorffsgade til serviceerhverv og boliger med offentlige byrum og forbindelser

Københavns Borgerrepræsentation godkendte den 22. september 2016:

  • Startredegørelse for lokalplan Postgrunden med kommuneplantillæg

Bygherrerne ønsker at udvikle et nyt tæt bykvarter med primært erhverv og boliger. Den centrale placering ved Hovedbanegården, Rådhuset og Christiansborg kan tiltrække danske og internationale virksomheder, og kan blive en ny destination for københavnere og turister.
Intentionen er at udforme et bykvarter, som integreres og sammenbindes med den omkringliggende by med afsæt i højder, sigtelinjer, gadeforløb og materialer.

Lokalplanen indebærer udarbejdelse af tillæg til den gældende kommuneplan 2015

Hent 'Videreudvikling af projektet efter TMU-mødet den 2. maj 2016' som PDF (12 mb)

Se referatet fra Borgerrepræsentationens møde den 22. september 2016

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.