Arkivnyhed - kan være forældet

Startredegørelse for Lindgreens Allé

13.04.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Lindgreens Allé
    Københavns Kommune
Lokalplanen skal gøre det muligt at omdanne erhvervsområdet omkring Lindgreens Allé til et område med boliger og serviceerhverv.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. april:

  • Startredegørelse for lokalplan Lindgreens Allé

Grundejerne i erhvervsområdet omkring Lindgreens Allé ønsker at omdanne det til et levende bykvarter med boliger og erhverv. Projektets idé er en karré, som følger gadeforløbet, men trækker sig tilbage omkring de bevaringsværdige bygninger og på udvalgte steder, så der skabes attraktive pladser.

Lokalplanen vil erstatte en del af lokalplan nr. 449 Strandlodsvej.

Hent startredegørelse for lokalplan Lindgreens Allé som PDF (6 mb) 

Se referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. april 2016

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.