Startredegørelse for Holmen II tillæg 5

23.11.2017
  • Københavns Kommune
Lokalplanen muliggør etablering af en offentlig tilgængelig park på den sydlige del af Dokøen med permanent parkeringsløsning under terræn

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 23. oktober 2017:

  • Startredegørelse for tillæg nr. 5 til lokalplan Holmen II

Med projektet vil København få et nyt, rekreativt område på Dokøen, som med Inderhavnsbroen har fået gode adgangsmuligheder fra Indre By. Eksisterende byggemulighed på Sydøen, ca. 19.000 m2, fjernes for at give plads til parken. Arealet udlægges til offentligt formål.

Lokalplanen er et tillæg til lokalplan nr. 331 Holmen II

Projektet kræver, at der udarbejdes lokalplan- og kommuneplantillæg, da gældende plangrundlag ikke giver mulighed for at etablere en park.

Hent startredegørelse for tillæg 5 til lokalplan Holmen II med kommuneplantillæg som PDF (1 mb)

Se referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. oktober 2017

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.