Arkivnyhed - kan være forældet

Startredegørelse for Holger Petersens Tekstilfabrik

22.11.2017
  • Københavns Kommune
Lokalplanen skal sikre bevaring af bygninger og indpasning af nybyggeri

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 18. september 2017:

  • Startredegørelse for lokalplan Holger Petersens Tekstilfabrik

En ny lokalplan kan sikre bevaringsværdige fabriks- og boligbebyggelser og give mulighed for at indpasse ny bebyggelse mod Hamletsgade og Nannasgade med serviceerhverv og boliger. De ubebyggede arealer forbedres og begrønnes, idet eksisterende terrænparkering flyttes til et parkeringshus. Der indrettes nye offentligt tilgængelige byrum samt en forbindelse fra Tagensvej til Nannasgade, så området åbnes for det omgivende kvarter.

Lokalplanen vil erstatte lokalplan nr. 190 Hamlets Gård

Lokalplanen er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan 2015

Hent startredegørelse for lokalplan Holger Petersens Tekstilfabrik som PDF (18 mb)

Se referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. september 2017

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.