Arkivnyhed - kan være forældet

Startredegørelse Fisketorvet tillæg nr. 2

17.05.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet Fisketorvet tillæg 2
Lokalplantillægget udarbejdes med henblik på bl.a. at muliggøre en udvidelse af butikscentret Fisketorvet

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 2. maj 2016:

  • Startredegørelse for tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 202 Fisketorvet med kommuneplantillæg

Metrostationen ved Fisketorvet bliver et trafikalt centrum i den nordligste del af byudviklingsområdet Sydhavn, der skaber rammer for at udnytte eksisterende arealer i byen bedre. Fisketorvet Copenhagen Mall ønsker i denne sammenhæng at udvide med i alt ca. 68.000 m2 serviceerhverv, herunder 13.000 m2 butiksareal. Derudover ønsker Skanska at færdiggøre deres bebyggelsesplan på Cirkuspladsen umiddelbart syd for den nye metrostation og vejen Havneholmen med en bygning til serviceerhverv på i alt 15.000 m2.

Lokalplanen er et tillæg til lokalplan nr. 202 Fisketorvet.

Lokalplanen indebærer udarbejdelse af tillæg til den gældende kommuneplan 2015.

Hent startredegørelse for tillæg nr. 2 til lokalplan 202 Fisketorvet med kommuneplantillæg som PDF (2 mb).

Se referatet fra Teknik - og Miljøudvalgets møde den 2. maj 2016.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.