Startredegørelse for Bomhusvej 18

20.11.2017
  • Københavns Kommune
Lokalplanen skal gøre det muligt at nedrive ældre bygninger og opføre 13.000 m² etageareal til boligformål på Bomhusvej 18 i Bispebjerg

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 14. august 2017:

  • Startredegørelse for lokalplan Bomhusvej 18

Projektet har et etageareal på 13.000 m² boliger i forskudte bygninger placeret rundt om et større, grønt gårdrum. Herudover indgår i projektet et punkthus placeret mod Bomhusvej i nord. Projektet opføres i 5-7 etager med højder på mellem 15 og 20 meter.

Lokalplanen er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan 2015

Hent startredegørelse for lokalplan Bomhusvej 18 som PDF (4 mb)

Se referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2017

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.