Arkivnyhed - kan være forældet

Startredegørelse for Arsenaløen

08.05.2017
  • Luftfoto af lokalplanområdet på Holmen
    Københavns Kommune
Ønske om udvikling af Kuglegården og Basecamp på Arsenaløen

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 24. april  2017:

  • Startredegørelse for tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 331 Holmen II med kommuneplantillæg

Ejeren af Kuglegården og Basecamp på Arsenaløen ønsker at udvikle ejendommene ved at renovere fredet og bevaringsværdig bebyggelse, nedrive ikke bevaringsværdige bebyggelse samt opføre ny bebyggelse. Udviklingen vil betyde, at området bliver mere åbent og mere integreret med den kommende udvikling af Christiansholm (Papirøen) og de øvrige ejendomme i området.

Gennemførelse af projektet kræver, at der udarbejdes lokalplantillæg med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2015, idet bebyggelsesplanen og bebyggelsesprocenten overskrides.

Hent startredegørelse for Arsenaløren - tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 331 Holmen II med kommuneplantillæg som PDF 

Se referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. april 2017

Kontakt