Arkivnyhed - kan være forældet

Startredegørelse for Teglværkshavnen tillæg 7

29.05.2015
Forslag til bebyggelse med familieboliger og ungdomsboliger på Vestre Teglgade 10-12

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 26. maj 2015:

  • Startredegørelse for tillæg nr. 7 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen 

To grundejere i området omkring Frederiksholmsløbet i Sydhavnen er gået sammen om et forslag til bebyggelse med familieboliger og ungdomsboliger. Derudover er der ønske om at ændre anvendelsen af to ejendomme i området fra erhverv til boliger. I projektet indgår desuden forslag til udformning af ’Kulturpladsen’, der er planlagt til at blive områdets centrale torv.

Hent startredegørelse for tillæg nr. 7 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen som PDF  

Se referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. maj 2015

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.