Arkivnyhed - kan være forældet

Startredegørelse for Teglværkshavnen tillæg 6

10.12.2014
Ønske om ændring fra serviceerhverv til blandet bolig- og erhvervsområde

Det er ønsket med lokalplantillægget at skabe et attraktivt campusmiljø omkring AAU Cph (Aalborg Universitet).

Bebyggelsesplanen skal rumme funktioner som ungdoms-/studieboliger, studielokaler m.v. Planen skal tage hensyn til områdets strukturerende elementer såsom den grønne kile, infrastrukturen og havnen.

Bebyggelsesprocenten ændres fra 110 til 150, og parkering på terræn begrænses og genplaceres i det eksisterende p-hus med henblik på at tilføre området mere bymæssighed og byliv. 

Projektet vil medføre, at området omkring A.C. Meyers Vænge vil blive tilført mere liv og intensitet i særdeleshed omkring AAU Cph.

Hent startredegørelse for Teglværkshavnen tillæg 6 som PDF

Referat af Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 7. april 2014

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.