Arkivnyhed - kan være forældet

Startredegørelse Sundbyøster Skole tillæg 1

24.02.2015
Ønske om boligbyggeri samt forbedring af Sundbyøster Plads

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 22. september 2014:

  • Startredegørelse for tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 490 Sundbyøster Skole med kommuneplantillæg

Lokalplanen skal muliggøre byggeri af boliger på arealet ved siden af den nyopførte Sundbyøster Hal 2, samt forbedre de fysiske rammer for Sundbyøster Plads.

Hent startredegørelse for tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 490 Sundbyøster Skole med kommuneplantillæg som PDF 

Se referatet af Teknik- og Miljøudvalgets møde

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.