Arkivnyhed - kan være forældet

Startredegørelse Sankt Joseph Plejecenter

19.03.2015
Omdannelse af det tidligere Sankt Joseph Søstrenes Kloster på Østerbro

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 16. marts 2015:

  • Startredegørelse for lokalplan Sankt Joseph Søstrene Plejecenter

Lejerbo ønsker at istandsætte og ombygge Sankt Joseph Søstrenes Kloster, Strandvejen 91 til et seniorbofællesskab, nedrive eksisterende plejeboliger og opføre ca. 100 plejeboliger som nybyggeri nord og vest for de oprindelige klosterbygninger. Den tilknyttede kirke tænkes anvendt til kulturelle formål.

Gennemførelse af projektet kræver, at der udarbejdes lokalplan, som muliggør opførelse af de nye plejeboliger.

Lokalplanen er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan 2011

Hent startredegørelse for lokalplan Sankt Joseph Søstrene plejecenter som PDF 

Se referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. marts 2015

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.