Arkivnyhed - kan være forældet

Startredegørelse Sølund Plejecenter

09.12.2014
Nyt velfærdsteknologisk modelplejecenter bestående af almene plejeboliger og servicearealer

Som en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens moderniseringsplan 2012 er det besluttet, at det eksisterende kommunale plejehjem Sølund skal nedrives, og at der skal opføres et velfærdsteknologisk modelplejecenter bestående af almene plejeboliger og servicearealer.

Plejecentret skal opføres på baggrund af vinderprojektet i en indbudt konkurrence mellem 5 rådgiverteams. Konkurrenceprogrammet er udarbejdet i samarbejde mellem KAB, SAB og Københavns Kommune.

Det vindende forslag er udarbejdet af Witraz Arkitekter + Landskab og Entasis.

Hent startredegørelse for Sølund Plejecenter som PDF

Referat af Teknik- og Miljøudvalgets møde den 21. januar 2013

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.