Arkivnyhed - kan være forældet

Startredegørelse for Redmolespidsen tillæg 2 til lokalplan nr. 463

21.01.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet Århusgadekvarteret i Nordhavn
PFA pension ønsker at opføre en kontorbygning på spidsen af Redmolen, der vil fungere som et visuelt pejlemærke i havnen.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 18. januar 2016:

  • Startredegørelse for Redmolespidsen tillæg nr. 2 til lokalplan Århusgadekvarteret i Nordhavn

Der ønskes opført et kontordomicil på spidsen af Redmolen, der ligger i Århusgadekvarteret i indre Nordhavn. Projektet består af en ca. 60 m høj kontorbygning med tilhørende byrum. Lokalplan nr. 463 ’Århusgadekvarteret i Nordhavn’ forudsætter at der skal udarbejdes en supplerende lokalplan for spidsen af Redmolen, inden der kan bygges på dette byggefelt.

Lokalplanen er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan 2015.

Hent startredegørelse for Redmolespidsen tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn som PDF (2 mb)

Se referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2016

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.