Arkivnyhed - kan være forældet

Startredegørelse Kalvebod Brygge Vest II

22.04.2015
IKEA ønsker at etablere et varehus på ca. 37.000 m2 på Kalvebod Brygge

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 27. april 2015:

  • Startredegørelse for lokalplan Kalvebod Brygge Vest II

Projektet for varehuset afviger fra den gældende lokalplan, der fastlægger et grønt ’landskabsstrøg’ omkranset af høje, enkeltstående bygninger. En realisering af projektet betyder derfor, at der skal udarbejdes en ny lokalplan samt ændres i kommuneplanens detailhandelsstruktur.

Lokalplanen vil erstatte en del af den gældende lokalplan 485 Kalvebod Brygge Vest

Hent startredegørelse for Kalvebod Brygge Vest II som PDF (3 mb)

Se referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. april 2015

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.