Arkivnyhed - kan være forældet

Startredegørelse F.L. Smidth II tillæg 2

10.12.2014
Ønske om nye boliger og serviceerhverv samt ungdomsboliger

Lokalplantillægget skal danne baggrund for opførelse af en tæt boligbebyggelse med serviceerhverv mellem de gamle industrihaller og Gammel Køge Landevej, samt ungdomsboliger ved Ib Schønbergs Allé.

Referat af Teknik og Miljøudvalgets møde den 1. december 2014

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.