Arkivnyhed - kan være forældet

Startredegørelse Carlsberg II tillæg 6

09.01.2015
Carlsberg Byen P/S ønsker aktuelt at udvikle et større område mellem Gamle Carlsberg Vej og Vesterfælledvej

Partnerselskabet Carlsberg Byen P/S, som udvikler Carlsberg området, har anmodet kommunen om at udarbejde lokalplantillæg for et større område på baggrund af dispositionsplaner. Målet med byomdannelsen er at skabe en levende bydel med blandede funktioner i sammenhæng med det øvrige København.

Planlægningen sker på baggrund af lokalplan nr. 432 Carlsberg II, der overvejende er en rammelokalplan.

Hent startredegørelse for Carlsberg II tillæg 6 som PDF

Referat af Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. oktober 2014

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.