Arkivnyhed - kan være forældet

Startredegørelse Campus Emdrup

05.02.2015
Ønske om fortætning af Aarhus Universitet Campus Emdrups areal ud mod baneterrænet

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 26. januar 2015 startredegørelse for lokalplan Campus Emdrup.

Lokalplanen skal danne baggrund for bebyggelsesmæssig fortætning på Aarhus Universitets Campus Emdrup. Ny bebyggelse defineres i forhold til bebyggelsesområdets særlige afgrænsning inden for en tidligere løbebane og skal skabe åbning mod eksisterende bygninger, ankomstområde og stier/adgange.

Hent startredegørelse for Campus Emdrup som PDF

Se referatet af Teknik- og Miljøforvaltningens møde den 26. januar 2015

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.