Arkivnyhed - kan være forældet

Startredegørelse Bebyggelsen vest for Søerne

10.12.2014
Principper for udarbejdelse af forslag til bevarende lokalplan for bebyggelsen vest for Søerne

Det er formålet med lokalplanarbejdet at fastholde søfrontens markante fremtræden i byen og sikre herlighedsværdierne langs søernes vestside. Samtidig skal lokalplanen gøre det muligt at udvikle området med blandt andet boligmæssige forbedringer af den eksisterende bebyggelse.

Hent startredegørelse for Bebyggelsen vest for Søerne som PDF

Referat af Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. august 2013

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.