Arkivnyhed - kan være forældet

Startredegørelse Applebys Plads karréen

19.03.2015
Ønske om fortætning af Applebys Plads karréen

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 16. marts 2015:

  • Startredegørelse for lokalplan Applebys Plads karréen 

Formålet med en ny lokalplan for Applebys Plads karréen er, at fastlægge en anden bebyggelsesplan end den, der er muliggjort i den gældende lokalplan for området. Med en ny bebyggelsesplan vil der ske en fortætning af karréen, der tager hensyn til lys- og skyggeforhold, trafik og forbindelser, samt grønne, attraktive friarealer.

Lokalplanen vil erstatte lokalplan nr. 186 Langebrogade

Lokalplanen er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan 2011

Hent startredegørelse for lokalplan Applebys Plads karréen som PDF 

Se referatet af Teknik- og miljøudvalgets møde den 16. marts 2015

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.