Arkivnyhed - kan være forældet

Stabile tal for magtanvendelser

26.04.2016
Hvert halve år får Socialudvalget fremlagt statistik over magtanvendelser. Tallene viser, at antallet af magtanvendelser er stabilt

I 2015 er der registreret i alt 1563 magtanvendelser fordelt på både børne- og voksenområdet. De tilsvarende tal for 2014 er 1536 og 1643 i 2013. 

Børneområdet dækker over udsatte børn og unge på institutioner og opholdssteder og børn med handicap. Voksenområdet dækker borgere i socialpsykiatrien, på udsatteområdet som fx herberger og krisecentre og handicappede voksne på bosteder. 

Alle magtanvendelser skal registreres, hvilket understøtter læring om, hvornår en magtanvendelse er nødvendig og hvordan magtanvendelser kan forebygges. 

Socialtilsynet modtager indberetninger om magtanvendelser og Socialforvaltningen har et løbende samarbejde med styrelsen om arbejdet med magtanvendelser.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.