Arkivnyhed - kan være forældet

Stærke skoler, billige boliger og bedre forhold for de udsatte

12.09.2013
  • ""
Københavns nye budgetaftale er et plus for folkeskolen, familie- og ungdomsboligerne, erhvervslivet, idrætsanlæg samt cykelstier.

Flere timer, en mere fysisk aktiv skoledag, et måltid mad om eftermiddagen, billig skolemad på yderligere 15 skoler, bedre lokaler til både lærere og elever samt mere efteruddannelse. København er klar til skolereformen, efter at der er indgået en aftale om budgettet for 2014.

Et bredt flertal bestående af Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er netop blevet enige om et budget for 2014, som har fokus på at sikre en stærk folkeskole og social balance i København.

Københavns Kommunes budget for 2014 - ’Stærke skoler – Stærk by’ – indeholder et markant fokus på en by, der hænger socialt sammen. Blandt andet via investeringer i mere end 1.200 nye almene familie- og ungdomsboliger. Et større rådighedsbeløb for pensionister og førtidspensionister. En styrket beskæftigelsesindsats og bedre forhold for erhvervslivet. Hertil kommer markante investeringer i bedre forhold for cyklister og et afgreningskammer til en metro til Sydhavn. Flere og bedre idrætsfaciliteter, en øget tryghedsindsats og en kontrolenhed mod social dumping.

"Vi er klar til skolereformen fra dag ét. Vi skal have flere timer, en mere fysisk skoledag og mere faglig fordybelse. Men det er ikke nok. Rammerne skal også være i orden. Børnene skal have mad, så de kan koncentrere sig og lærerne skal have ordentlige arbejdslokaler og bedre efteruddannelse. Samtidig lægger jeg vægt på, at vi får bygget mere end 1.200 nye boliger, som almindelige lønmodtagere har råd til i København", siger overborgmester Frank Jensen (S).

Københavns Kommunes budget for 2014 indeholder blandt andet:

  • 1,32 mia. kr. til de københavnske folkeskoler over fire år. Det gælder blandt andet nye spor og helhedsrenovering af Christianshavn Skole og Grøndalsvængets Skole, en ny skole i Ørestad Syd og implementering af den nye skolereform.
  • 380 mio. kr. over fire år til initiativer på socialområdet for udsatte børn og unge, borgere med handicap eller sindslidelse, stofmisbrugere, hjemløse og fattige ældre.
  • 128 mio. kr. til investeringer i bedre idrætsfaciliteter, blandt andet kunstgræsbaner og to nye skoleidrætshaller i Energicenter Voldparken og Lundehusskolen.
  • 40 mio. kr. til nye bycykler og 50 mio. kr. til en cykelpakke, der blandt andet går til nye cykelstier, cykelparkering og cykeloprydning.
  • 200 mio. kr. til 640 nye, almene familieboliger og 605 nye ungdomsboliger.
  • 200 mio. kr. til et afgreningskammer på Cityringen for metro til Sydhavn.
  • 142 mio. kr. over fire år til en sundhedspakke, der blandt andet skal sikre et sammenhængende patientforløb fra første lægebesøg til genoptræning samt ekstra besøg fra sundhedsplejen hos udsatte børnefamilier.

De samlede anlægsinvesteringer på 11,5 mia. kr. over fire år i Budget14 til blandt andet skoler, daginstitutioner og almene boliger er med til at skabe 13.800 arbejdspladser. Hertil kommer investeringer i bedre forhold for erhvervslivet og en mere vækstorienteret beskæftigelsesindsats.

Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF):

"Skolereformen har været vores absolutte top-prioritet. Vi er glade for, at vi får tilbud om billig skolemad til alle børn, og at vi giver mulighed for at have to voksne i de helt små klasser i folkeskolen. Derudover viser SF igen, at vi er byens grønne parti – vi har skaffet 90 millioner kroner til nye bycykler, til udvidelse af cykelstierne og midler til klimasikring."

Spidskandidat Morten Kabell (Ehl.):

"Vi bygger boliger, skaber arbejdspladser, får bedre forhold for de bløde trafikanter og holder det sociale område kørende. Det er ikke et jubelbudget, men et solidt rugbrødsbudget, som jeg er tilfreds med".

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (RV):

"Jeg er glad for den her brede aftale, hvor vi både prioriterer vækst og velfærd. Vi forbedrer erhvervslivets rammevilkår, vi skaber flere jobs, og vi styrer mod en grønnere og mere levende storby med flere visionære projekter. Samtidig øger vi velfærden, vi skaber det nødvendige grundlag for at gennemføre skolereformen, og vi giver de ledige et gevaldigt løft. Det er flot."

Gruppeformand Carl Christian Ebbesen (DF):

"Det er afgørende for mig og DF, at vi er med i udmøntningen af den nye folkeskolereform, så vi får en god og ordentlig folkeskole i samarbejde med elever, lærere og forældre. Samtidig har vi fået gennemført mærkesager på ældre- og sundhedsområdet. Og vi har fået afsat penge til nye trafiksignaler, der skal sikre bedre trafikafvikling og flere ”grønne bølger."

Kontakt for kommentarer

Overborgmester Frank Jensen (S), kontakt pressechef Jakob Elkjær: 28 10 48 98

Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF), kontakt pressechef Rikke Egelund: 31 47 94 97

Spidskandidat Morten Kabell (Ehl.): 27 10 02 92

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (RV), kontakt pressechef Ole Larsen: 40 46 16 68

Gruppeformand Carl Christian Ebbesen (DF): 61 62 33 67