Arkivnyhed - kan være forældet

Spisevenner skal give ældre selskab i hverdagen

17.06.2013
Skatterådet fastslår, at Ældre Sagens spisevenner ikke skal beskattes af det måltid, som de spiser. Københavns Kommune indfører nu ordningen

Et uafklaret spørgsmål om skat på et måltid har længe været en stopklods for Ældre Sagens spisevenner. Flere kommuner har været i tvivl, om de må give et gratis måltid mad til den frivillige spiseven – eller om spisevennen skal betale skat af måltidet.

Nu har Skatterådet blåstemplet ordningen, så spisevennen gerne må tildeles et gratis måltid mad. Afgørelsen glæder Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup, der har ventet længe på svaret.

- Spisevennerne er historien om det gode samarbejde, når frivillige og kommuner sammen hjælper svage ældre. Afgørelsen fra Skatterådet kan få ordningen til at brede sig som en steppebrand over hele Danmark, siger Bjarne Hastrup.

Mere selskab i København

I blandt andet Københavns Kommune er man nu klar til at invitere spisevenner indenfor, og sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF) hilser også den gode nyhed fra Skatterådet velkommen.

- Man må nogle gange tage sig til hovedet over de regler og love, som forhindrer os i at gå nye veje i samarbejdet med frivillige organisationer, og derfor er jeg glad for den her konkrete afgørelse, siger Ninna Thomsen, der ser frem til at løfte tilbuddet om spisevenner sammen med Ældre Sagen.De nye spisevenner i København henvender sig især til ældre hjemmeboende, der ind imellem har lyst til mere selskab i hverdagen, uddyber Ninna Thomsen.

- På plejehjemmene er det lykkedes os at halvere antallet af ældre, der føler sig ensomme, og et tilbud som spisevenner er en rigtig godt initiativ, som kan være med til at give samme gode resultater for de hjemmeboende, mener borgmesteren.

Ældre Sagens lokalformand i København, Bent Johansen, ser frem til samarbejdet, hvor man i løbet af 2013 håber at nå ud til 50 ældre - stigende til 150 frem mod 2015.

- Projektet har været længe undervejs, men vi er godt rustet og har allerede en god stab af frivillige, som står og tripper for at komme ud og påtage sig opgaven som spiseven. Selskab til mad giver appetit til livet, fortæller Bent Johansen.

 

Det var oprindeligt Ældre Sagen i Odense, der sammen med Odense Kommune opfandt begrebet ”spisevenner”. Kommunen havde en udfordring med undervægtige ældre, der havde mistet appetitten.  Den indgik derfor et samarbejde med Ældre Sagen.

Rollefordelingen er, at Ældre Sagen sørger for at skaffe frivillige spisevenner, der tager ud og spiser med de ældre – mens kommunerne betaler måltidet og hjælper med at identificere de ældre, der ønsker en spiseven. I dag er der spisevenner i cirka 15 af Ældre Sagens lokalafdelinger, og flere vil gerne indføre ordningen. De har dog ventet på Skatterådets afgørelse, før kommuner som København var med på ideen.

 

 

Fakta: Spisevært og spisevennerSpisevært: Du skal være 65+ og bo i Københavns Kommune. Du skal ikke visiteres eller godkendes til ordningen. Du får en gæst i dit hjem én gang om uge og mad til to personer. Du betaler for dit eget måltid. Kommunen betaler for spisevennens mad, som bliver leveret sammen med dit måltid. Hvis du kunne tænke dig at få en spiseven, skal du kontakte Københavns Madservice a la carte på tlf.: 38274260 eller e-mail: madservice@suf.kk.dk

Spiseven: Du får mulighed for at spise sammen med en ældre københavner. Du får netværksarrangement med andre spisevenner samt kurser, forsikring og ID-kort fra Ældre Sagen. Hvis du kunne tænke dig at være spiseven, skal du kontakte Ældre Sagen København på tlf.: 81350343 eller e-mail: poer.andersen@mail.com

 

Kontakt:

Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup og Ældre Sagens formand i København Bent Johansen via pressekonsulent Michael Andersen, tlf.: 2344 5383.

 

Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen via pressemedarbejder Susan Norsker, tlf. 21347504.