Arkivnyhed - kan være forældet

Sommerens arrangementer 2018

07.05.2018
Igen i år byder sommerhalvåret på en bred vifte af arrangementer, som skal afvikles i Københavns gader og parker.

Københavnerne og byens gæster kommer til at kunne opleve en mængde forskellige markeder og festivaler, musikarrangementer og børnearrangementer samt flere gadeløb og andre sportsevents.

Med sidste uges Første Maj-arrangementer er sæsonen for store arrangementer skudt godt i gang i København. Teknik- og Miljøforvaltningen havde ved udgangen af april modtaget en lang række ansøgninger om arrangementer, som kommer til at sætte sit præg på byen i de kommende måneder.

Skærpede regler

”De fleste bliver jo glade, når København vågner af vinterdvalen, og der kommer liv i byen. Arrangementerne tiltrækker masser af mennesker fra nær og fjern, som får nogle gode oplevelser med hjem. Men vi ved også, at en del af beboerne i byen ind i mellem føler sig meget generede af arrangementerne. Derfor skal arrangørerne efterleve en række krav og bestemmelser, som skal sikre, at nabogenerne minimeres,” siger centerchef Rikke Hvelplund fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Ved større arrangementer kan lokalområdet både blive påvirket trafikalt, hvis der skal sættes afspærringer op, og arrangementet blokerer for den normale færdsel, og der er risiko for, at arrangementerne medfører støjgener og ekstra meget affald i gaden. Forvaltningens sagsbehandlere og tilsynsfolk er særligt opmærksomme på støjproblematikken, som er det, naboerne hyppigst klager over. Sidste år blev der derfor indført en række stramninger ved uddelingen af tilladelser, og tilsynet med de store arrangementer blev skærpet, så kommunens støjvagter med det samme kan gribe ind, hvis støjgrænserne bliver overskredet.

”De skærpede regler betyder bl.a. at vi så vidt muligt undgår musik ved arrangementer, hvor musik ikke er det bærende element. Derfor er der fx ikke tilladt musik ved det store streetfood-marked ved Søerne, ligesom man heller ikke får lov at spille musik ved mindre madmarkeder og loppemarkeder,” fortæller Rikke Hvelplund.

De allerstørste arrangementer afholdes primært i Fælledparken, Valbyparken og Amager Strandpark, som er store nok til at rumme mange tusinde deltagere og tilskuere. Men herudover arbejder forvaltningen fortsat på at få en større spredning af arrangementerne til flere forskellige bydele. Spredningen er understøttet af den forskrift for udendørs arrangementer, der trådte i kraft sidste år, og som også er gældende for sæsonen i 2018. Forskriften bliver dog i løbet af maj-juni evalueret for at få afklaret dens effekt og for at se, om der er behov for justeringer forud for næste års sæson.

Teknik- og Miljøudvalget har desuden i år ændret principperne for, hvordan der uddeles støtte fra den såkaldte arrangementspulje, så støtten fremover vil afhænge af, om arrangøren overholder de vilkår, der stilles i arrangementstilladelsen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.