Arkivnyhed - kan være forældet

Socialudvalget fordeler 11,8 mio. kr. til frivilligt socialt arbejde i København

05.12.2017
  • ""
Mandeklubben, Café Exit og Venskabsforeningen til Lavuk Stjernen er iblandt de 260 modtagere af støtten i 2018.

Hvert år uddeler Socialudvalget penge til organisationer og foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde, også kendt som § 18-midlerne inden for Lov om Social Service. Udvalget har netop fastlagt, hvordan den økonomiske støtte skal fordeles.  

Blandt modtagerne kan nævnes Mandeklubben i Sydhavnen, der bevilges 20.000 kr. Klubben hjælper fortrinsvist ensomme og udsatte mænd i Sydhavnen med at socialisere sig og etablere nye venskaber. 

Café Exit modtager 155.000 kr., som blandt andet skal gå til sociale og kulturelle aktiviteter, der skal hjælpe indsatte og ex-indsatte med at indgå i nye fællesskaber og netværk uden for deres tidligere kriminelle miljøer. 

Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen modtager 200.000 kr. og arbejder for, at borgere med handicap opnår en større aktivitet og dermed mindre ensomhed i deres hverdag. Pengene skal blandt andet gå til ansættelse af en projektleder og frivillighedskoordinator, der skal hjælpe med det arbejde. 

Fokus på samskabelse og beskæftigelse

Socialudvalget har besluttet, at 15 % af § 18-midlerne skal afsættes til treårige bevillinger. Herunder bliver projekter, der vil arbejde samskabelsesorienteret også tilgodeset, hvilket betyder, at støtten går til projekter, hvor der ikke på forhånd er givet et problem og en løsning, men hvor udfordringen og løsningen findes i samarbejde med diverse andre aktører. 

I fordelingen for 2018 modtager 12 projekter en treårig bevilling, og fire af disse projekter kører som en del af det særlige samskabelsesspor.

Derudover er det besluttet, at 1 mio. kr. ud af puljen skal gå til projekter med fokus på beskæftigelse og dermed indeholde aktiviteter, der er med til at give de udsatte københavnere en mere meningsfuld og indholdsrig hverdag.

I 2018 modtager 17 ansøgere økonomiske støtte til projekter, hvor der arbejdes med beskæftigelse og frivillighed. 

Fakta:

  • Den økonomiske støtte gives i henhold til § 18 i Lov om Social Service.
  • Støtten kan gives til organisationer, foreninger, grupperinger samt andre, der understøtter den frivillige indsats på det sociale område.
  • Til ansøgningsrunden for 2018 er der modtaget 269 rettidige ansøgninger, hvor der i alt er ansøgt om 43,4 mio. kr.
  • 260 ud af de 269 ansøgninger modtager en bevillig. 
  • Puljen til nyuddeling i 2018 er på 11,8 mio. kr. Derudover er der reserveret 3,4 mio. kr. til tidligere års tildelte treårige bevillinger og 1,05 mio. kr. til finansiering af de tre frivilligcentre. 

Læs indstillingen til Socialudvalget og se oversigt over modtagerne af §18-midlerne her.

Kontakt

Pressechef Thomas Søie Hansen

Pressechef
Socialforvaltningen
+45 20 52 97 86