Arkivnyhed - kan være forældet

Socialudvalget drøfter ansættelsesforhold for plejefamilier

17.08.2015
På sit møde den 2. september skal Socialudvalget drøfte, hvordan kommunen kan blive bedre til at tiltrække og fastholde plejefamilier

I Københavns Kommune er det et mål, at flere af de børn, der anbringes uden for hjemmet, skal have muligheden for at vokse op i en plejefamilie. Forskning peger nemlig på, at anbringelse i en plejefamilie sammenlignet med andre anbringelsesformer øger udsatte børns chancer for at klare sig bedre senere i livet.

Men der er brug for flere plejefamilier.

På sit møde den 2. september skal politikerne i Socialudvalget derfor diskutere plejefamiliernes vilkår.

Socialstyrelsen har i foråret 2015 sat gang et projekt, der har til formål at udvikle en national model for ansættelse og aflønning af plejefamilier. Socialforvaltningen indgår aktivt i dette udviklingsarbejde, og forvaltningen tager politikernes eventuelle tilkendegivelser på mødet med i det videre arbejde med at udvikle modeller på området.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.