Arkivnyhed - kan være forældet

Socialt udsatte er mere ensomme end andre mennesker

21.01.2016
En brugerundersøgelse i Socialforvaltningen viser, at 44 procent af de adspurgte ofte eller nogle gange føler sig ensomme.

Brugerundersøgelsen viser, at 15 procent af de 5300 adspurgte ofte føler sig ensomme, mens 29 procent til tider føler sig ensomme. Gennemsnittet af ensomme i den danske befolkning er 5-6 procent, hvilket er markant lavere end for borgere på socialområdet. 

Fordelt på målgrupper svarer 20 procent af borgere på psykiatriområdet, at de ofte føler sig ensomme, mens det tilsvarende er 18 procent på udsatteområdet, 10 procent på børne- og ungeområdet, otte procent på hjemmeplejeområdet og seks procent på handicapområdet.  

Socialudvalget drøftede på deres seneste udvalg de muligheder, som borgerne sammen med forvaltningen og civilsamfundet har for at afhjælpe ensomhed. Her blev der lagt vægt på frivillighed og inddragelse, men også på, at udsatte selv oplever værdi ved at deltage i fællesskaber med andre udsatte borgere.

Workshops blandt udgående medarbejdere i Socialforvaltningen understreger den pointe, at det for borgerne giver værdi i sig selv at være aktiv i et fællesskab. Det kan være alt fra lønnede jobs på særlige vilkår til deltagelse i arrangementer på det lokale samværs- og aktivitetstilbud.

Socialforvaltningen gentager brugerundersøgelsen i 2016 og herefter vil socialudvalget få et opdateret billede af ensomhed blandt borgerne. 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.