Arkivnyhed - kan være forældet

Socialrådgivere i daginstitutioner spotter og hjælper socialt udsatte børn

06.12.2013
Det har en positiv effekt på udsatte børns trivsel, når der er tilknyttet en socialrådgiver til barnets daginstitution.

Det viser evalueringen af et udviklingsprojekt, som politikerne i Socialudvalget tog til efterretning i går.

Siden 2010 har socialrådgivere på københavnske daginstitutioner spottet og hjulpet socialt udsatte børn og deres familier. Og slutevalueringen af projektet viser, at det har den ønskede effekt at sætte målrettet ind med den forebyggende indsats i daginstitutioner, inden problemerne for barnet og familien vokser sig for store.

Ved at sammenligne gruppen af børn fra de institutioner, som har en socialrådgiver, med børn i institutioner, som ikke har en socialrådgiver tilknyttet, kan det konkluderes, at socialrådgiverstøtte i daginstitutioner har medført:

  • at dobbelt så mange børn er blevet spottet af Socialforvaltningen. (dvs. at dobbelt så mange børn har fået en sag i Socialforvaltningen)
  • at børnene i gennemsnit er ca. fire måneder yngre ved første § 50-undersøgelse
  • at der er blevet sat sociale foranstaltninger i gang for en væsentlig større andel børn i 0-6 års alderen end tidligere
  • at børnene i gennemsnit er 7,5 måneder yngre, når forvaltningen iværksætter den første sociale foranstaltning.

Ordningen med socialrådgivere på daginstitutioner er løbende blevet udvidet fra syv socialrådgivere til 10 socialrådgivere, som i dag er tilknyttet i alt 112 institutioner.

Der er afsat midler til socialrådgiverordningen i 2014. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 skal Socialudvalget tage stillingen til, om ordningen skal fortsætte.

Læs slutevalueringen af udviklingsprojektet Socialrådgivere i daginstitutioner

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.