Arkivnyhed - kan være forældet

Socialområdet i København i fremgang

13.10.2017
Flere unge med misbrug afslutter behandlingsforløb med gode resultater, færre unge er hjemløse og flere københavnere fastholder anvist bolig

Socialudvalget har netop fået fremlagt status på de ni politiske pejlemærker, som udvalget vedtog tilbage i 2014. Pejlemærkerne er en del af Socialforvaltningens Socialstrategi og er konkrete mål for, hvad politikerne gerne vil opnå i deres valgperiode. Den nye status viser fremgang inden for det sociale arbejde.  
 
Administrerende direktør i Socialforvaltningen Nina Eg Hansen er tilfreds med de foreløbige resultater på pejlemærkerne og fastslår, at forvaltningen også fremadrettet vil have fokus på de nævnte områder i socialstrategien:
 
”Vi har opnået nogle gode resultater inden for målsætningerne i socialstrategien, ligesom der også er områder, hvor vi kan blive bedre. Der er ingen tvivl om, at vi fortsat vil øge kvaliteten inden for de områder, der har været omfattet af socialstrategien – også efter strategiens ophør. Vi mister ikke interessen for et bestemt område, blot fordi målsætningerne er blevet indfriet eller en valgperiode ophører,” siger Nina Eg Hansen. 

Unge i misbrugsbehandling klarer sig godt

Status på pejlemærkerne viser blandt andet, at unge i misbrugsbehandling klarer sig godt igennem behandlingen. Andelen af unge, der afslutter et behandlingsforløb for misbrug af hash som stoffri eller med en reduktion i forbruget er steget og er nu på 63 procent. Målsætningen lød på 60 procent. 
 
Et lignende pejlemærke lyder på, at andelen af alle københavnere, der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget, skal være på mindst 50 procent. I 2016 lød dette tal på 43,7 procent og her i 2017 på 45,51 procent. Målsætningen er endnu ikke indfriet, men det går den rigtige vej.

Stor tilfredshed med botilbud blandt københavnere med handicap eller psykisk sygdom 

Københavnere med særlige behov, som f.eks. et handicap eller psykisk sygdom, er afhængige af, at der eksisterer et velfungerende samarbejde med Socialforvaltningen – især inden for botilbudsområdet. Et af socialstrategiens pejlemærker lyder på, at mindst 80 procent af de københavnere, der har særlige behov, skal være tilfredse med samarbejdet med Socialforvaltningen på botilbudsområdet i 2017. 
 
Målsætningen er mere end indfriet, da 84 procent af disse københavnere på nuværende tidspunkt er tilfredse med samarbejdet med Socialforvaltningen. 

Flere københavnere med særlige behov skal være selvforsørgende

Selvom mange af målsætningerne i pejlemærkerne er blevet indfriet, er der også mange, der mangler at komme i mål. Ét af dem er, at flere københavnere med særlige behov skal blive selvforsørgende via beskæftigelse eller uddannelse. Målsætningen er på 9.147 borgere, men i 2017 er kun 7.790 københavnere med særlige behov selvforsørgende. Det er dog betydeligt flere end de 6.869, som var selvforsørgende i 2014. 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.