Arkivnyhed - kan være forældet

Socialområdet får saltvandsindsprøjtning

29.09.2017
Et flertal i Borgerrepræsentationen valgte forrige fredag at give socialområdet en saltvandsindsprøjtning på 336 millioner kroner.

Inden budgetforhandlingerne gik i gang, stod Socialforvaltningens budget til at blive beskåret med 169 mio. kroner næste år. Et flertal i Borgerrepræsentationen var enige om, at så stor en nedskæring ville få alvorlige konsekvenser for byens udsatte. Så med budgetaftalen for 2018 får Socialforvaltningen tilført 216 mio. kr. til service og 120 mio. kr. til byggeri. Det, der så ud til at blive en stor besparelse, er dermed vendt til et løft af socialområdet. 

Bedre forhold for psykisk syge

Socialpsykiatrien får tilført nær ved 180 mio. kr. De ekstra penge skal blandt andet gå til 47 nye botilbudspladser og et uddannelsesløft af medarbejderne. Pengene gør det også muligt at ansætte flere sygeplejersker og pædagoger og at etablere et tilbud for unge med personlighedsforstyrrelser. Der er igen i år sat penge af til 12 pladser til udadreagerende borgere og fundet midler til at betale for pladser på de nye, særlige psykiatriske afdelinger.

Først folkeskolerne

I de seneste mange budgetter har det været folkeskolerne, der har stået forrest i køen, når der skulle renoveres. Men nu er det de udsatte borgeres tur. Socialforvaltningens bygningsmasse på ca. 350 adresser skal i de kommende år gennemgås sammen med Økonomiforvaltningen, og øverst på listen står Stubberupgård – et botilbud for 44 voksne borgere med sindslidelse, der bor på små værelser uden bad. 

Økonomisk håndsrækning til handicapområdet

Handicapområdet er under et stort pres ikke kun i København. Der bliver flere og mere plejekrævende borgere med handicap, mens flere børn får stillet diagnoser. Handicapområdet får samlet set tilført knap 80 mio. kr. til at opretholde serviceniveauet og til bl.a. at etablere 30 nye botilbudspladser til borgere med handicap. 

Flere penge til udsatte børn og unge

Der er også blevet fundet flere penge til at forebygge, at unge kommer ind i kriminelle miljøer. Der bliver ansat flere gadeplansmedarbejdere, klubberne holder længere åbent og udsatte unge får mulighed for kontigentstøtte, så de kan deltage i fritidsaktiviteter. Der er sat penge af til, at der kan ansættes skolesocialrådgivere på 14 af de mest socialt belastede fri- og privatskoler i København. 

Der var en del tilbud, som stod til at skulle lukke pga. manglende bevillinger, men her er der også fundet penge til, at de kan fortsætte. 

Læs budgetaftalen 2018 her

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.