Arkivnyhed - kan være forældet

Socialforvaltningens byggerier på Amager til debat

20.01.2016
Byggerierne på Arenagrunden i Ørestad har nu været en tur for Lokaludvalget Amager Vest.

Onsdag aften deltog fire repræsentanter fra Socialforvaltningen i et udvalgsmøde for at svare på spørgsmål om beboeren og bygninger fra de amar’kanske politikere. 

Til april næste år skal to store byggerier være klar til indflytning. Det drejer sig om bostedet Robert Jakobsens Vej med 50 boliger til sindslidende med misbrug og Arena Velfærdshuset med 60 boliger til multihandicappede.

Debatten om især Robert Jacobsens Vej er kommet lokaludvalget Amager Vest for øre og de havde derfor inviteret til dialog- og informationsmøde. Derfor var vicecenterchef på Center Amager Ghita Østenby i selskab med Eloisa Hellmers fra Kontoret for Økonomi og Byggeri mødt frem for at fortælle om de sindslidendes boliger. 

"Beboerne kommer fra det utidssvarende byggeri Ringbo, som også er en betydeligt større bosted. På Ringbo er værelserne mindre og beboerne deler toilet, bad og køkken. I det nye byggeri får alle beboere køkken og bad, mens der også vil være et fælles køkken og en cafe i bunden, så beboerne kan være sammen om forskellige aktiviteter," fortalte Eloisa Hellmann. 

Desuden var Lars Kaldahl fra byggekontoret og kommende leder af bostedet for multihandicappede Christian Oxbøll kommet for at fortælle om deres borgeres nye boliger.

"Beboerne kommer fra andre bosteder, men en del bor også hjemme hos forældrene og de glæder sig til at blive mere selvstændige og få nye indtryk i hverdagen," fortalte tilbudslederen. 

Efter korte præsentationer, kom der en række spørgsmål fra salen. Især var politikkerne interesserede i, hvordan Socialforvaltningen åbner tilbuddene op for resten af borgerne i lokalområdet. Her blev lagt vægt på pædagogikken, mulig inddragelse af frivillige, alternative former for beskæftigelse og samarbejdet med politiet om eventuel handel med stoffer ved Robert Jakobsensvej.

Oplæg og spørgsmål tog en 30 minutters tid og Socialforvaltningen forpligtede sig på at holde flere informationsmøder om byggerierne og gøre så meget som muligt for at naboer bliver informeret om borgerne og deres behov for henholdsvis skærmede pladser og inddragelse med resten af samfundet i Ørestad.  

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.