Arkivnyhed - kan være forældet

Socialforvaltningen vil bruge 5,8 mio. kr. på ensomme og udsatte ældre

18.03.2016
Som en del af Københavns Kommunes Værdighedspolitik vil forvaltningen oprette aflastningspladser og projekter for ensomme udsatte borgere.

Socialudvalget godkendte på deres seneste møde, at forvaltningen bruger i alt 5,8 mio. kr. på ensomme og udsatte ældre. 

4,2 mio. kr. skal gå til i alt syv aflastnings- og udredningspladser for udsatte ældre. Der er tale om nye pladser, der skal bruges til borgere med komplekse problemstillinger. Der er i høj grad tale om borgere, der har en kombination af misbrug og sindslidelse, og som efter en indlæggelse på hospital har brug for et ekstra forløb, inden de bliver sendt hjem igen.  

0,9 mio. kr. skal gå til projektet Kom Trygt ud, som er en indsats, der retter sig mod særligt isolerede og ensomme borgere som modtager hjemmehjælp. Deres ensomhed skyldes ofte en kombination af fysiske og psykiske handicaps.

Erfaringer fra et pilotprojektet Social Idræt viser, at især borgere med psykosociale problemer kan blive hjulpet godt på vej med en kombination af fysisk træning og mestring af sociale færdigheder i trygge rammer.    

De resterende 0,7 mio.kr. skal bruges på projekt Besøgsvenner, som er et samarbejde mellem forvaltningen og We Shelter. Her har et pilotprojekt vist vejen for et samarbejde, hvor frivillige besøgsvenner bliver koblet på hjemløse, der er på vej i egen bolig. Overgangen fra gaden til fast lejlighed kan ofte være hård for tidligere hjemløse, og derfor fokuserer projektet på andre sociale relationer og netværk end de bekendtskaber, som den tidligere hjemløse havde på gaden. 

Den samlede værdighedspolitik for hele København er blevet vedtaget i Borgerrepræsentationen. Herefter skal Sundheds- og Ældreministeriet godkende Københavns Kommunes ansøgning i forhold til at få del i den såkaldte Velfærdsmilliard. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.