Arkivnyhed - kan være forældet

Socialforvaltningen styrker indsasten til borgere med misbrug på socialpsykiatriske bosteder

09.10.2014
I et nyt projekt går Socialforvaltningen sammen med Region Hovedstaden om at løfte behandlingsindsatsen til de beboere på...

...socialpsykiatriske bosteder, der slås med både psykiske lidelser og et sideløbende misbrug af stoffer og alkohol. Samtidig er forvaltningen på vej med en række andre initiativer, der skal forbedre indsatsen.

 

Borgere, der har en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug, risikerer nemt at falde mellem to stole. Tit får de ikke nok udbytte af den psykiatriske behandling, de modtager fra regionen. Og ofte opsøger de heller ikke den misbrugsbehandling, de har behov for. Derfor kan misbruget forværre den psykiske lidelse og omvendt.

Den situation vurderer forvaltningen, at omkring hver tredje beboer på de socialpsykiatriske bosteder i København står i.

Det er baggrunden for, at Socialforvaltningen er gået sammen med Region Hovedstaden om et pilotprojekt, der skal afprøve en integreret behandlingsindsats til borgere med misbrug på de socialpsykiatriske bosteder.

Konkret er det tanken, at medarbejdere fra region og kommune – fx psykiatere, pædagoger, almindelige og psykiatriske sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter – sammen går ud til borgerne og yder målrettet hjælp. Målet er at afprøve nye samarbejdsformer, hvor man tænker sundheds- og socialindsatsen sammen og forener kompetencer og viden inden for psykiatri, misbrug og socialpsykiatri.

I budgetforliget for 2015 har Københavns Kommune afsat 1,8 millioner kroner til pilotprojektet, som forventes at gå i gang i 2015.

Med samarbejdsprojektet tager Region Hovedstaden og Københavns Kommune hul på at realisere de nye sundhedsaftaler og de politiske visioner for samarbejde mellem region og kommune.

Socialforvaltningen er derudover i gang med en række andre initiativer, som skal være med til at forbedre indsatsen til borgere med misbrug på socialpsykiatriske bosteder, herunder bl.a.:

  • Oprettelse af specialiseret botilbud med 50 pladser til borgere, der misbruger hårde stoffer og/eller alkohol. Det nye botilbud skal bl.a. give mere optimal hjælp til beboere med dobbeltdiagnose og skærme øvrige beboere for de negative konsekvenser af misbrug.
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere på socialpsykiatriske bosteder. Skal bidrage til, at flere beboere motiveres til at komme i misbrugsbehandling og fastholder effekten af behandlingen.
  • Øget samarbejde med politiet om kriminalitetsforebyggende tiltag. Skal sikre klare aftaler mellem Socialforvaltning og politi i forbindelse med bl.a. hashhandlen på bostederne.
  • Styrket samarbejde med Region H om behandling. Samarbejdsmodel og individuelle koordinerende indsatsplaner skal bidrage til at afklare behandlingsansvaret for borgere, så de ikke falder mellem to stole.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.