Arkivnyhed - kan være forældet

Socialforvaltningen forbedrer sagsbehandlingen i børne- og ungesager

25.08.2016
Efter kritik af dokumentationen i børne- og ungesager sætter Socialforvaltningen gang i kompetenceudvikling og ledelsestilsyn.

Socialforvaltningen i Københavns Kommune peger fingeren indad og tager affære, efter at kommunens Borgerrådgiver har peget på behov for opstramninger i kvaliteten af kommunens sagsbehandling i sociale børne- og ungesager samt at statsrevisorerne og Den Permanente Taske Force under Socialstyrelsen har påpeget, at de danske kommuner er udfordret på dette område.

Som led i Københavns Kommunes borgerrådgivers undersøgelser har Socialforvaltningen i Københavns Kommune foretaget en intern screening af en række børne- og ungesager. På den baggrund kommer forvaltningen nu med en handleplan, der rummer en række opstramninger og kompetenceløft på området.

”Dokumentation og vejledning handler om borgernes retssikkerhed og er en central del af vores serviceforpligtigelse. Derfor er der ikke nogen tvivl om, at kvaliteten skal op.” Anne Steenberg, Borgercenterchef, Borgercenter Børn og Unge.

Socialforvaltningens handlingsplan for en styrket myndighedsindsats og kvalitetssikring af myndighedsarbejdet i sociale børne- og ungesager rummer følgende:

 • Styrket ledelsestilsyn
 • Fælles, fagligt grundlag for udvikling af faglige standarder for sagsbehandling
 • Systematisk kompetenceudvikling for områdechefer, afdelingsleder, koordinatorer og myndighedspersonale
 • Udvikling af Borgerens Plan
 • Nyt oversigtsskema i alle børne- og ungesager
 • Kompetenceudvikling i forhold til børnesamtaler
 • Kvalitetssikring og kompetenceudvikling i forhold til ungdomssanktion
 • Fokus på vejledning til børn, unge og forældre
 • Kvalitetssikring og kompetenceudvikling i forhold til børnefaglige undersøgelser
 • Fokus på myndighedsafgørelser og handleplaner
 • Øget viden og information om samværsreglerne

Socialforvaltningen vil indarbejde kommunens borgerrådgivers anbefalinger i handleplanen, når de forelægger.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.