Snart kan du købe ekstra ydelser af din kommunale hjemmepleje

07.12.2017
Borgere, der er visiteret til personlig eller praktisk hjælp, får fra januar mulighed for at tilkøbe ydelser fra den kommunale hjemmepleje.

Fra januar 2018 og frem til udgangen af 2020 får borgere i København mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser af den kommunale hjemmepleje, hvis man i forvejen er visiteret til personlig pleje og støtte, praktisk hjælp og madservice.

Det kan fx være, at en borger, der modtager mad fra kommunens madservice, får sine børnebørn på besøg til frokost og gerne vil bestille to ekstra portioner. Eller at man pludselig får brug for følgeskab til et ekstra besøg i banken eller en tur ned på det lokale posthus.

Hidtil har det været muligt for borgerne at tilkøbe ekstra ydelser som disse af private hjemmeplejeleverandører. Med den nye ordning vil den kommunale hjemmepleje dermed blive ligestillet med de private leverandører.

Muligheden for at tilkøbe ydelser af den kommunale hjemmepleje er et såkaldt frikommuneforsøg, som Københavns Kommune deltager i sammen med fire andre kommuner. Tilkøbsydelserne vil ikke gå ud over den nuværende klippekortsordning, som sikrer borgerne en halv times valgfri pleje om ugen.

Ikke en spareøvelse

De ekstra ydelser, som borgeren måtte købe sig til, kommer ikke til at træde i stedet for ydelser, borgeren i forvejen er berettiget til efter serviceloven eller anden lovgivning. Man bliver altså ikke frataget ydelser, som man hidtil har fået af den kommunale hjemmepleje. Og hvis en borger pludselig får et øget behov for fx personlig pleje, så vil borgeren fortsat blive visiteret til dette af kommunen.

Prisen for et ekstra måltid mad eller hjælp til at få strøget sit tøj inden barnebarnets bryllup bliver fastsat efter, hvor mange udgifter kommunen har ved at afholde ydelsen. Kommunen må ikke tjene penge på, at borgerne køber ekstra ydelser, og samtidig må prisen ikke være på et niveau, hvor den er konkurrenceforvridende i forhold til markedet.

Informationsmateriale

Alle borgere, der er i kontakt med den kommunale hjemmepleje, vil i starten af januar modtage en særlig folder om tilkøbsydelser. Hvis en borger eller pårørende er i tvivl om muligheden for at tilkøbe ekstra ydelser, er det muligt at spørge medarbejderne i hjemmeplejen til råds.

Eksempler på ydelser, der kan tilkøbes (listen er ikke udtømmende):

 • Hovedrengøring
 • Afrimning af fryser
 • Tøjvask
 • Strygning
 • Vask af gardiner
 • Pudsning af sølvtøj
 • Hjælp til make up
 • Neglepleje og neglelak
 • Tur til posthus eller bank
 • Tur til supermarked
 • Indkøb af tøj
 • Hjælp til at modtage gæster
 • Pynte op til højtider
 • Sortering og udsmidning af tøj mm.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.