Snart blomstrer kirsebærtræerne på Bispebjerg Kirkegård

16.04.2018
I disse dage springer de smukke lyserøde kirsebærtræer ud på Bispebjerg Kirkegård

Teknik- og Miljøforvaltningen venter, at den velkendte lyserøde blomstertunnel vil stå i fuldt flor i løbet af uge 16. Det er noget senere på sæsonen end de foregående år, hvilket skyldes det kolde vejr i februar og marts. Forvaltningen sætter ind med ekstra affaldskurve og toiletter til de mange kirsebærgæster, men appellerer også til, at man viser hensyn og bruger sin sunde fornuft, når man færdes på kirkegården.

Når kirsebærtræerne blomstrer, omdannes alléen på Bispebjerg Kirkegård til en smuk lyserød blomstertunnel. Det eventyrlige syn forventes at tiltrække op mod 150.000 københavnere og turister, som vil instagramme, tage selfies og gå tur i de farverige omgivelser. Det sætter de normale forhold på kirkegården under pres, så Teknik- og Miljøforvaltningen står klar med ekstra toiletter og flere affaldskurve på kirkegården. Tiltagene skal ifølge centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Anders Melamies, sikre, at både blomsterkiggere og kirkegårdsgæster får en god oplevelse:

”Kirsebærtræernes årlige blomstring er de seneste år blevet et enormt tilløbsstykke på kirkegården. Der kommer rigtig mange københavnere og turister for at fotografere sig selv og træerne, og det giver naturligvis udfordringer, når så mange mennesker er samlet på få kvadratmeter. I kommunen kigger vi løbende på, hvordan vi kan imødekomme så mange kirsebærentusiaster og samtidig sørge for, at der bliver taget hensyn til dem, der er på kirkegården for at sørge”, siger Anders Melamies.

Bispebjerg Kirkegård har stadig aktive gravsteder, ligesom der jævnligt bliver afholdt højtideligheder i Sønder Kapel, som kirsebærtræerne står tæt op ad. Ud over at der er opsat, skilte der skal lede de mange gæster frem til træerne, vil der også være skilte, som gør de besøgende opmærksom på, at der skal tages hensyn i al almindelighed, og at det på flere af kirkegårdens græsplæner ikke er tilladt at slå sig ned med tæppe og madpakker, da de stadig fungerer som aktive gravsteder.

Bispebjerg Kirkegård er åben mellem klokken 7.00 og 22.00 i sommerhalvåret mellem april og september.

Fakta:

  • Kirsebærtræerne på Bispebjerg Kirkegård er japanske kirsebærtræer af sorten Prunus Accelade.
  • Der er tale om prydkirsebær, som i modsætning til ’almindelige’ kirsebærtræer ikke sætter frugt.
  • De japanske kirsebærtræer blev plantet i 1992. De erstattede en mindre allé med elmetræer, som var blevet ramt af elmesyge og derfor måtte fældes.
  • Kirsebæralléens smukke tunneleffekt er skabt ved at undlade bilkørsel på alléen, så træerne har haft mulighed udvikle sig naturligt og gro sammen.
  • Japanske kirsebærtræer blomstrer i tre til fire uger. Blomstringen kulminerer i uge to og tre, hvor efter træerne begynder at afblomstre. Træerne blomster typisk midt i april i Danmark.
  • I 2017 besøgte op mod 150.000 københavnere og turister Bispebjerg Kirkegård, mens kirsebærtræerne blomstrede.
  • Udover Bispebjerg Kirkegård er det også muligt at nyde de farverige træer på blandt Assistens Kirkegård og Langelinie.

Teknik- og Miljøforvaltningen sætter i området omkring kirsebæralléen ind med ekstra mobile toiletter, affaldscontainere og bænke.

For at sikre at der ikke kommer mobilt gadesalg på kirkegården, mens kirsebærtræerne blomstrer, sender Københavns Kommune i år brev til alle gadesælgere (kaffevogne mm) og minder dem om, at det ikke er tilladt at drive mobilt gadesalg på kirkegårdene.

Københavns Kommune har de seneste år reduceret antallet af tilladelser til private og kommercielle arrangementer såsom filmoptagelser og markedsføring af produkter, da det tidligere enten har givet anledning til forstyrrelser af de øvrige gæster eller blokeret for evt. udrykningskøretøjer.       

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.