Smukkere strandpark med færre affaldskurve

16.04.2018
Færre, men større affalds-hotspots, hvor der også er plads til pizzabakker og engangsgrill, kan give en renere strandpark.

I denne sæson afprøver Teknik- og Miljøforvaltningen en ændret affaldsløsning i Amager Strandpark, som har til formål at gøre strandparken mere indbydende og samtidig gøre affaldshåndteringen mere effektiv. For at det skal lykkes betyder det, at de besøgende i Amager Strandpark skal gå lidt længere med deres affald, men forvaltningen forventer, at folk gerne vil være med til at holde strandparken ren.

Ændringen består i, at de over 200 gamle nedslidte skraldestativer, som hidtil har været drysset ud over hele naturområdet, bliver fjernet. I stedet etablerer forvaltningen 15-20 hotspots, hvor der placeres store 660 liters affaldscontainere med gummiflapper i låget, hvor man kan smide sit affald ned. Der er også plads til pizzabakker, hvis de lige får et knæk med på vejen.

'Det har ikke set særligt kønt ud med alle de gamle skraldestativer spredt ud over det her store lækre naturområde. De store containere er heller ikke pæne, men til gengæld er de samlet på få steder, og hvis vi ender med at gøre hotspots’ne til en permanent løsning, vil vi også gøre mere ud af den æstetiske løsning fremover,' siger centerchef Nikolaj Hvingtoft Hansen fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Han medgiver, at den nye affaldsløsning vil være en stor forandring for strandparkens gæster, og at der er en vis risiko for at folk blot smider affaldet fra sig, når der bliver længere mellem affaldsbeholderne.

'Det er klart, at det kræver en adfærdsændring, når man skal gå længere for at komme af med sit affald, og der vil også være en tilvænningsperiode. Men vi tror faktisk på, at folk godt kan finde ud af det, og at de fleste gerne vil være med til at holde Amager Strandpark ren og pæn. Filosofien er, at hvis du tager ting og sager med på stranden, så kan du også godt tage tingene med tilbage. Erfaringer fra andre steder viser, at det godt kan lade sig gøre,' siger Nikolaj Hvingtoft Hansen.

På hotspots’ne er der også opstillet særlige affaldsspande til engangsgrill, så disse ikke bliver efterladt brandvarme i sandet, hvor de udgør en sikkerhedsrisiko for andre strandgæster. I højsommerperioden kommer der desuden stativer med strandaskebægere, som uddeles i forbindelse med sommerkampagnen Ren Kærlighed til KBH, der også uddeler engangsaffaldsposer sammen med opfordringen til at tage eget affald med sig, når man besøger byens parker og badesteder. Endvidere findes der tre steder med flaskecontainere, som er placeret tæt ved Amager Strandvej, hvor de nemt kan blive tømt. Flaskecontainerne står ved Øresundsvej, Italiensvej og Svend Vonveds Vej.

Forsøget med de nye affalds-hotspots evalueres efter denne sommersæson.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.