Arkivnyhed - kan være forældet

Skybrudsprojekter for næsten 400 mio. kr. besluttet

12.04.2016
Mandag vedtog politikerne i Teknik- og Miljøudvalget at give grønt lys til 11 projekter til en samlet værdi af 390,5 millioner kroner.

Projekterne skal være med til at sikre 77.328 husstande mod skybrud.

Sjældent går vi efterhånden en sommer i møde, uden at nogen gør sig en lille bekymring om mulige skybrud. I dette årti er København blevet ramt adskillige gange af massive vandmasser, som har skabt skader for milliarder. Af samme årsag fortsætter København også ufortrødent kampen mod oversvømmelser og vand i kældrene, understreger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL): 

- Vi befinder os i en ny virkelighed, hvor skybrud er blevet en hyppigere del af vores hverdag. Derfor er vi nødt til at sikre København og københavnerne mod de voldsomme mængder af vand, og det gør vi på bedste vis. De 11 udvalgte projekter skal være med til at sikre over 77.000 københavnske husstande mod fremtidens skybrud, siger Morten Kabell.

Det er både mellem- og højrisikoområder, projekterne skal sikre i fremtiden, og de 11 projekter udgør den samlede projektpakke for 2017.  Centralt i 2017 er nogle af de helt store forsinkelsespladser, som skal holde vandet tilbage og væk fra kloakkerne, så disse ikke løber over, som det er set tidligere. Skt. Jørgens Sø midt i København, Lersøparken i Bispebjerg og Valbyparken i Sydhavnen skal alle spille centrale roller i den sammenhæng, så vandet kan ledes ad skybrudsveje til de store områder og dermed holdes væk fra kældre og kloakker. De valgte løsninger skal både give økonomisk og rekreativ værdi, forklarer Morten Kabell: 

- Vi kunne godt grave hele København op og så lægge større kloakker under byen, men det ville koste op mod 20 milliarder kroner og kun komme københavnerne til gode, når regnen falder tungt. I stedet laver vi nye løsninger, som skaber grønne og blå byrum, som københavnerne kan nyde godt af hele året rundt. Den tilgang, som skaber så meget merværdi, har givet genklang i hele verden, og det kan vi være stolte af i København. Både i et økonomisk og et rekreativt perspektiv, siger Morten Kabell.

Projektet omkring Skt. Jørgens Sø er et godt eksempel på, hvordan skybrudsprojekterne skal være med til at udvikle byen. Søen skal kunne holde en masse vand tilbage og samtidig medvirke til at øge de rekreative værdier midt i København. Her skal hensyn til kulturværdier, natur og Københavnernes behov flettes sammen og skabe forandring i byen. Et andet eksempel, som allerede er i fuld gang, er forandringerne omkring Hans Tavsens Park på Nørrebro. Et projekt som både handler om at sikre området mod oversvømmelser og samtidig skabe lokale fornyelser af kvarteret, og som også har fået international opmærksomhed. Projektet er blevet udtaget til at være en del af Nordic Built-konkurrencen, som fokuserer på temaerne ressourceknaphed, klimaændringer og befolkningstilvækst i byerne gennem nordisk innovation.

Med projektpakken for 2017 er der i alt disponeret 837,9 mio.kr. til i alt 33 projekter ud af de samlede 3,317 mia.kr fra ansøgningen til Forsyningssekretariatet, som dækker 300 projekter. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.