Arkivnyhed - kan være forældet

Skrappere regler for musik i byen

20.02.2017
Et flertal af politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har sørget for at begrænse støjen fra udendørs musikarrangementer i København.

De nye regler evalueres i løbet af året. 
Debatten om støj i det københavnske gadebillede fyldte en hel del i 2016. Mestendels har den handlet om støj fra nattelivet, men mange har også oplevet byens mange musikarrangementer som generende. Allerede sidste år havde Teknik- og Miljøforvaltningen succes med at fordele de mange arrangementer i byen bedre, så det ikke altid er de samme pladser, der lægger underlag til forstærkere og musikere. Og nu strammer politikerne igen grebet for at skabe bedre vilkår for københavnerne med et nyt regelsæt.  
 
I forbindelse med udarbejdelsen af det nye regelsæt har forskriften været i høring, hvilket har affødt 80 høringssvar fra både borgere og interessenter. De mange input vidner om stor interesse for øget regulering, og det har også ført til flere ændringer. 
 
Med forskriften sættes der en række krav til musikarrangementerne på flere udvalgte pladser. F.eks. skal musikarrangementerne slutte senest kl. 22 på hverdage (søndag – torsdag). Der sættes grænser for støjniveauet under koncerten hos de nærmeste naboer og en grænse for det antal timer, som musikken må støje på dette høje niveau. Støjniveauet er samtidig sat så lavt, at arrangørerne animeres til at indrette sig på pladsen, så beboelsesområder generes mindst muligt. En anden fordel med de nye regler er tydeligheden om, at arrangøren skal sikre sig, at naboerne orienteres om et kommende arrangement. Endelig giver regelsættet også nogle tydelige rammer for arrangørerne. Der er fastsat regler for afvikling af lydprøver og nogle klare rammer for hvilke miljøkrav der er på hvilke pladser. 

Indstillingen findes her: http://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/06022017...
På de sidste sider i indstillingens bilag 1 (Udkast til forskrift) er der en oversigt over de forskellige pladser med tilhørende grænser for musikken.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.