Arkivnyhed - kan være forældet

Skolesocialrådgivere forebygger børns problemer

13.05.2013
Det har haft god effekt at placere socialrådgivere på de københavnske skoler. Det viser en ny evaluering af ordningen.

Evalueringen blev fremlagt på Socialudvalgets og Børn og Unge-udvalgets møder i onsdags. 

99 pct. af de adspurgte i undersøgelsen bag evalueringen mener, at ordningen med socialrådgivere på skolerne er med til at forebygge skolebørns problemer. Det er blandt andet skolesocialrådgivernes betydning for samarbejdet mellem skolen og sagsbehandlerne, der bliver fremhævet af de adspurgte i undersøgelsen.

Ordningen med socialrådgivere på skolerne er et samarbejde mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Socialrådgiverne skal være med til at sikre, at skolebørn, der mistrives, får støtte så hurtigt som muligt. 

Der har været socialrådgivere på skolerne siden 2007.  I begyndelsen var det kun 29 skoler, der var omfattet af ordningen, men i 2011 blev den udvidet til at dække alle 56 almene distriktsskoler, 1 privatskole og 2 specialskoler i København.

Ordningen er blevet evalueret tre gange. Alle evalueringer har vist, at skolesocialrådgiverordningen er en stor succes for børn og unges trivsel og inklusion. Finansieringen af skolesocialrådgiverordningen udløber med udgangen af 2014. Evalueringens resultater vil indgå i overvejelserne om, hvorvidt ordningen skal forlænges.