Arkivnyhed - kan være forældet

Skolegård på Amager bliver til en skov

30.06.2014
  • ""
Københavns Kommune bryder asfalten op og planter store træer med en kran, når Amager Fælled Skole får landets første skovskolegård. Samtidig får lokalbefolkningen et nyt rekreativt område.

Farvel til stenbroens asfalt og grå beton. Goddag til fuglefløjt og grøn skovbund. Det er situationen for Amager Fælled Skole, der er en ganske almindelig folkeskole med 550 elever.Fra næste forår kan eleverne se frem til at holde frikvarter i en nyanlagt miniskov med op mod hundrede træer.Københavns Kommune har iværksat det ambitiøse projekt, som er tegnet af NORD Architects og modtager støtte fra Nordea-fonden og Lokale og Anlægsfonden.

Og det bliver ikke kun elever og lærere, der får glæde af det nye grønne område. Også lokalbefolkningen kan se frem til et nyt åndehul, idet den nye skovskolegård smelter sammen med byrummet og bliver til et åbent rekreativt område uden for skolens åbningstid.Skovområderne etableres i form af ni ”øer”, som hver er afgrænset af en lav betonvold. Inde på øerne etableres bevoksninger af forskellige træarter, som for eksempel bliver birk, sukkerløn og bævreasp. Eleverne vil kunne færdes på øerne, hvor der vil være lysninger, legemuligheder og terrænforskelle. Og for at få en skovfornemmelse fra start, vil kommunen plante træer, der er så store, at man må benytte en kran.Arkitekt Lene Nielsen fra Københavns Kommune planlægger projektet sammen med NORD Architects:  

”Vi har ikke tidligere anlagt en grøn skolegård, og på den måde er den et eksperiment, der kræver stor motivation hos brugerne. Og det har vi mødt hos lærere, elever og forældre,” siger Lene Nielsen.

Hun peger på, at et grønt miljø kan blive slidt af mange børn, og derfor er det vigtigt, at børnene er motiverede til at passe på omgivelserne.For Nordea-fonden rammer projektet ind i kernen af fondens fokus-område for 2014.

”At rykke naturens egen elementer ind i skolegården og samtidig skabe et nyt rekreativt område for lokalbefolkningen, understøtter på forbilledlig vis vores ønske om at fremme det gode liv i byen,” siger Nordea-fondens direktør Henrik Lehmann Andersen.

Direktør i Lokale og Anlægsfonden Torben Frølich glæder sig til at følge projektet, hvor grænserne mellem skole og bymiljø ophæves: ” Det giver mulighed for at skabe helt nye rekreative kvaliteter selv i tæt bebyggede bydele” siger han og tilføjer, at han synes, at det er fint eksempel på, hvordan et skoleområde kan blive et fælles og aktivt samlingssted for et lokalområde.I alt bliver der investeret 13,3 mio. kr. på at realisere et byrum, som mange kan få glæde af fremover. Københavns Kommune har bevilget 9,5 mio. kr., Lokale og Anlægsfonden støtter med 2,5 mio. kr. og Nordea-fonden med 1,2 mio.kr.