Arkivnyhed - kan være forældet

Skoleelever arrangerer folkemøde i Kongens Have

25.09.2017
Sølvgade Skoles elever sætter forståelse for demokrati på skemaet og arrangerer deres eget folkemøde i Kongens Have den 27. september.

Elever og lærere på Sølvgade Skole arrangerer et stort folkemøde i Kongens Have onsdag d. 27. september kl. 15-19 med temaet “Sammen om skolen”. Mange politikere, erhvervsfolk og kulturpersonligheder har allerede sagt ja til invitationen om at deltage i debatterne om, hvordan det omgivende samfund kan bidrage til at udvikle folkeskolen.

Temaet “sammen om skolen” har Sølvgade Skole valgt for at skabe mere opmærksomhed om et af de vigtige pejlemærker i folkeskolereformen – den åbne skole. Formålet med den åbne skole er, at give eleverne et indgående kendskab til det samfund, de skal være en  del af, når de forlader skolen.

Eleverne skal i ugen op til folkemødet arbejde på fuld tid med alle forberedelserne til folkemødet. Eleverne skal selv være ordstyrere på alle de indledende debatter, den afsluttende debat styrer stand up’eren Sebastian Dorset. Han har også sagt ja til at være gæstelærer på skolen for at give eleverne gode råd og vejledning om, hvordan man styrer en flok debatlystne politikere, så tilhørerne ikke taber tråden i debatten.  

Kim Stenholm, skoleleder, Sølvgade Skole siger:
“Vi har allerede meget positive erfaringer med at åbne skolen og samarbejde med den verden, der ligger uden for vores. Det at være sammen med erhvervslivet, kulturlivet og foreningslivet om at udvikle folkeskolen gør undervisningen langt mere virkelighedsnær for eleverne. Med folkemødet håber, vi at få endnu mere inspiration til at skabe spændende og udviklende samarbejder. Og eleverne får samtidig masser af læring om, hvordan vores demokrati fungerer.”

Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev siger:
“Den åbne skole er vigtig for at give eleverne et grundlæggende kendskab til det samfund, de skal være en del af som voksne. Sølvgade Skole har gennem flere år skabt et tæt samarbejde med virksomheder, kulturinstitutioner, foreninger og mange andre lokale aktører. Folkemødet i Kongens Have bliver et stærkt bevis på, at “sammen om skolen” allerede er en del af hverdagen på Sølvgade Skole. Og jeg håber, at debatterne vil inspirere mange til fremover at deltage i arbejdet med at åbne vores skoler op til det omgivende samfund.”

På folkemødet er der en række forskellige workshops, hvor eleverne og skolens partnerskaber viser, hvordan de arbejder sammen i den åbne skole. Programmmet for folkemødet i Kongens Have er fire indledende debatter, som elever fra Sølvgade skole moderer, og en afsluttende debat med Sebastian Dorset som moderator. 

For yderligere oplysninger kontakt: Anni Lundqvist, pressechef i Børne- og Ungdomsforvaltningen, ec5q@buf.kk.dk mobil 25264163
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.