Arkivnyhed - kan være forældet

Skoledistrikt til ny skole på Nordøstamager suspenderet

18.01.2017
Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet at suspendere skoledistriktet for ny skole på Nordøstamager i skoleåret 2017/2018.

Børne- og Ungdomsudvalget har den 11. januar 2017 besluttet at suspendere skoledistriktet for den nye skole, der er planlagt på Nordøstamager i skoleåret 2017/2018.

Borgerrepræsentation besluttede i efteråret 2016 at oprette skoledistriktet og derfor skal Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om at suspendere distriktet også behandles i Borgerrepræsentationen den 2. februar, og får altså først virkning, hvis et flertal godkender suspensionen.

En suspension vil betyde, at den kommende skoles distrikt tilbageføres til Lergravsparkens Skole og Skolen på Amagerbro, og at forældrenes retskrav i forhold til distriktsskole bliver som før. Det betyder, at de børn, der skulle indskrives på den nye skole fra skoleåret 2017/18, skal indskrives på Lergravsparkens Skole. Skoledistriktet for den nye skole på Nordøstamager bliver altså tidligst oprettet for skoleåret 2018/19, men udvalget skal inden skoleindskrivningen i efteråret tage stilling til, om suspensionen skal forlænges.

Lergravsparkens Skole får dermed et større elevgrundlag i 2017/2018, men skolen vil have plads til alle distriktets elever. Antallet af børn i Skolen på Amagerbros distrikt vil være uændret, da der endnu ikke er nogle boliger i det område, der bliver ført tilbage til skoledistriktet for Skolen på Amagerbro.

Indbyggertallet på Nordøstamager vokser, og der er derfor behov for en ny skole til de kommende skolebørn. Det er planen, at den nye skole på Nordøstamager skal bygges på på Amager Strandvej 3, men undersøgelser af sikkerheden i forhold til grundens beliggenhed i nærheden af benzinanlægget Prøvestenen er trukket ud. Københavns Kommune forventer, at sikkerheden på Amager Strandvej 3 er afklaret i januar 2017.

Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune undersøger samtidig en alternativ placering af skolen. Planen er, at placeringen af den nye skole på Nordøstamager endeligt besluttes, når politikerne forhandler den såkaldte overførselssag i marts 2017.

Læs Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om at suspendere skoledistriktet.

Se hvilket skoledistrikt dit barn hører til.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.