Arkivnyhed - kan være forældet

Skjult viden om akademikeres jobsøgning frem i lyset

16.06.2014
De fleste ledige akademikere skal blive bedre til at synliggøre sig selv og vise, hvad de kan. Nyt værktøj tegner et tydeligt billede af københavnske akademikeres udfordringer med at lande jobbet. Med værktøjet får jobcentret et bedre grundlag for at give kandidaterne en målrettet vejledning.

Mange ledige akademikere har faktisk en fornuftig jobsøgningsstrategi, men 80 % bør benytte sig mere af netværk og sociale medier. Samtidig kan 72 % blive bedre til at præsentere sig selv og deres kompetencer. 81 % bør overveje løntilskud eller virksomhedspraktik for at få mere erfaring i bagagen.

Netop de fokusområder har beskæftigelseskonsulenterne i Karrierestedet i Jobcenter København egentlig længe kendt til, men nu er den passive viden gjort konkret og aktiv.

Tegner et billede af akademikere

Siden oktober 2013 har konsulenterne ved den personlige samtale vurderet hver borgers input i forhold til hans eller hendes udviklingsmål, som fx kan handle om at omlægge jobsøgningen til brancher med bedre beskæftigelse. Vurderingen foregår i dialog med borgeren, som selv er med til at formulere, hvad han eller hun fremover skal have fokus på.

Udviklingsmålene udfyldes online og bruges både af jobcentret og anden aktør til at følge borgeren gennem ledighedsforløbet. Samtidig tegner de et samlet billede af forskellige gruppers jobsøgningsstrategi.

Ikke længere en mavefornemmelse

"Nu er vores viden ikke længere bare en mavefornemmelse. Med værktøjet har vi fået bekræftet vores antagelser, og vi kan nu langt bedre tilrettelægge vores indsats. Udviklingsmålene hjælper os med at vurdere, om vi sætter ind på det rigtige tidspunkt i ledighedsforløbet, og om vi stiller de rigtige tilbud til rådighed. Og vi har fået et solidt talgrundlag, som underbygger, at vi skal støtte og opfordre ledige akademikere til at arbejde med kompetenceoversættelse, synliggørelse og erfaringsopbygning”, siger chef for Karrierestedet, Jens Sibbersen.

Udviklingsmålene udfyldes ved stort set alle samtaler med akademikere i jobcentret. Hver måned kommer der nye opgørelser over akademikeres udfordringer med at lande jobbet, og Karrierestedet holder skarpt øje med tallene.

"Vi følger over tid, hvordan vores kandidater ligger. Og vi tilpasser indsatsen, hvis vi kan se en ændring i jobsøgningsmønstret hos kandidaterne," siger Jens Sibbersen.

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Jens Sibbersen

QW44@bif.kk.dk, 26303705