Arkivnyhed - kan være forældet

Skitse klar for nyt bykvarter i Amager Øst

27.04.2016
Et flertal i teknik- og miljøudvalget har vedtaget skitsen for et nyt levende boligkvarter ved Lindgreens Allé.

Et flertal i teknik- og miljøudvalget har netop vedtaget skitsen for et nyt levende boligkvarter, der skal udspringe fra det gamle industriområde ved Lindgreens Allé 

Lindgreens Allé ligger som blommen i et æg. Herfra kan man gå til bylivet i Holmbladsgade, naturen ved Amager Strandpark og hele to metrostationer. Grundejerne ser derfor også et stort potentiale i at omdanne industriområdet omkring Lindgreens Allé til et levende bykvarter med boliger og erhverv.

Det er imidlertid ikke alt, der skal ændres i det gamle industrikvarter. Det fik lokale kræfter sikret, da de til et borgermøde med byggeherre og Teknik- og Miljøforvaltningen advokerede for, at industriområdets rå karakter og unikke stemning blev bevaret. Et ønske, der blev understøttet af Københavns strategi 'Fællesskab København', der netop slår fast, at der skal værnes om byens historiske særkende, så København bibeholder sin kant og ikke bliver ensartet, mondæn og kedelig. Startredegørelsen, der i dag blev vedtaget, fremstår derfor også som en nyfortolkning af det gamle industrikvarter.

For at sikre kvarterets særlige karakter peger startredegørelsen blandt andet på, at flere af områdets karakteristiske bygninger skal bevares. Det gælder både Gyldendals tidligere administrationsbygninger og en stor lagerhal, der kommer til at stå som et klart spor fra fortiden. Startredegørelsen peger dog også fremad. Som noget nyt skal området eksempelvis indrettes med nye byrum langs Lindgreens Alle, der skal fungere som samlingssted for områdets beboere og besøgende.  Derudover kommer der 78 procent nybyggeri til boligformål, hvoraf 25 procent af disse boliger skal udmøntes i almene boliger.  

Der går dog lidt tid inden det nye bykvarter er færdigudviklet. Startredegørelsen skal nemlig først videreudvikles til en reel lokalplan, der derefter skal sendes i offentlig Høring og til sidst vedtages af et flertal i teknik- og miljøudvalget. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.