Arkivnyhed - kan være forældet

Skærpede regler for musik og øget tilsyn med udendørs arrangementer

25.04.2017
Gadeløb, cykelløb, byfester og musikarrangementer spredes ud i byen og skal slutte tidligere for at være mindre til gene for naboer.

Sæsonen for gadeløb, cykelløb, byfester og madmarkeder er tæt på at gå i gang, men i år sætter kommunen ind med øget tilsyn og skrappere krav for musik, så festlighederne ikke bliver en belastning for byen.

Foråret er over os, og med foråret starter sæsonen for store udendørs arrangementer i København, som tiltrækker tusindvis af mennesker. Arrangementerne påvirker både trafikken og lokalområdet – hvilket ikke altid sker til beboernes udelte begejstring. Derfor har kommunen taget flere skridt for at begrænse generne – først og fremmest med den nye forskrift for udendørs musikarrangementer, der netop er trådt i kraft.

Forskriften betyder, at der fremover er lagt loft over det tilladte lydniveau og mængden af arrangementer på udvalgte pladser i byen. Desuden betyder forskriften, at sluttidspunktet på arrangementer, der ligger på aftener før hverdage, er rykket fra kl. 23 til 22, og at naboerne fremover skal varsles før lydprøver. 

'Et eksempel, hvor forskriften vil gøre en forskel, er fx Havneparken på Islands Brygge, hvor der i den kommende sæson bliver givet færre tilladelser til koncerter og andre arrangementer med musik end hidtil. Fremover må der højst være 20 musikarrangementsdage om året, og dette inkluderer arrangementer i den private del af Havneparken. Til sammenligning blev der i 2016 givet tilladelse til 26 dage med musik alene på det offentlige areal,' fortæller centerchef Steffen Rasmussen fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Formålet med forskriften er således at sikre en bedre spredning af musikarrangementerne, idet særligt Islands Brygge og Indre By har været mættet af mange musikarrangementer, mens fx Østerbro har lagt asfalt til rigtig mange motionsløb med afspærring. I år vil der dermed blive afholdt færre musikarrangementer på fx Højbro Plads og i Nyhavn end sidste år, og et stort arrangement som BørnefestiBal er flyttet fra Østre Anlæg til Fælledparken, hvor arrangementet vil være mindre til gene for naboer.

Samtidig foregår der arrangementer på de udvalgte pladser, der er omfattet af forskriften, som fx demonstrationer, gademøder og optræden, der kan sidestilles med en koncert. Her kan der fremover gives delvist afslag, så arrangementet kun tillades uden forstærket musik.

'Med forskriften lægger vi låg på, hvor mange arrangementer der må være på de forskellige pladser, og hvor meget støj de må medføre. Samtidig sørger vi for med arrangementspuljen at prioritere støttemidler til arrangementer i de bydele, hvor københavnerne gerne vil have flere arrangementer, så vi opnår en større spredning i byen,' siger Steffen Rasmussen, centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen.  

Arrangementer uden musik

Reglerne for musik ved andre typer arrangementer er også blevet skærpet op til denne sæson, så kommunen ikke længere giver tilladelse til musik ved arrangementer, hvor musikken ikke har en væsentlig funktion. Det kan fx være ved loppemarkeder og streetfood-markeder, hvor det er maden og lopperne, der er eventen, og hvor musikken af andre blot kan opfattes som støj. Derimod gives der stadig tilladelse til musik ved store sportsarrangementer som fx maraton – både af hensyn til sportsafviklingen og deltagerne i løbet, men også ud fra en vurdering af, at musikken er med til at gøre eventen til en folkefest for københavnerne.

Skærpet tilsyn

Teknik- og Miljøforvaltningens generelle tilsyn er også blevet styrket væsentligt i år, idet der både er ansat ekstra tilsynsfolk til at føre kontrol med at vilkårene for arrangementer bliver overholdt, og ekstra støjvagter, som skal være med til at føre kontrol med både musikarrangementer, udeserveringer og støjgener fra nattelivet. Ved de store arrangementer vil kommunens tilsynsfolk ofte være fysisk til stede for at sikre, at vilkårene for fx støjgrænser, den fysiske opstilling, renhold osv. bliver overholdt.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.